Projekty konstrukcji z drewna klejonego

Firma nasza posiada wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim stażem w zakresie projektowania konstrukcji drewnianych. Nasi projektanci dysponują odpowiednim oprogramowaniem do optymalizacji konstrukcji z drewna klejonego. Przy wymiarowaniu konstrukcji korzystamy z doświadczeń krajów mających w tej dziedzinie spore doświadczenie.

Wszystkie rozwiązania materiałowo - strukturalne, od etapu projektowania do wykonania w warsztacie, są analizowane zarówno w aspekcie ekonomicznym jak i łatwości montażu.

Nie bez znaczenia przy wykonywaniu projektów konstrukcji drewnianych pozostaje estetyka konstrukcji, która niejednokrotnie podkreśla architekturę danego obiektu.

Projektowanie odbywa się obiektowo w przestrzeni trójwymiarowej. Tym sposobem wszystkie ewentualne błędy, które mogą pojawić się w wykonawstwie, są automatycznie eliminowane w procesie projektowania konstrukcji. Analizę konstrukcji prowadzimy, stosując modele statyczne uwzględniające, z dostateczną dokładnością pracę konstrukcji i jej podpór.